Συνέδριον Αλεξανδρουπόλεως

1ον Πανελλήνιον Συνέδριον  2/3/4 - Οκτωβρίου 2008 στην Αλεξανδρούπολη

"Ο ΟΡΦΕΑΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Η ΘΡΑΚΗ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ"