Βιογραφικόν σημείωμα

Ο Θεολόγος Σημαιοφόρος, είναι  Ερευνητής - Συγγραφεύς και Θεμελιωτής του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης. Ανηγορεύθη επίκουρος καθηγητής τής Ελληνικής Ιστορικής Γραμματολογίας από τό πανεπιστήμιον ALPINE τής Ζυρίχης.

Είναι επίσης  Εκδότης των βιβλίων του, καθώς και Παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών, με θέμα την Κωδικήν μέθοδον αναλύσεως λέξεων, Μύθων, ως καί αρχαίων κειμένων.

Εν έτει 1993 κατέγραψε τον Κώδικα της Ελληνικής Γλώσσης, προέβη στήν συγγραφήν τών βιβλίων του:

 1. Ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο  ΡΑΜΑΦΑ
 2. Συνέγραψε και εξέδωσε δέκα (10) βιβλία 3.100 περίπου σελίδων, ήτοι:
  • Το Ελληνικόν Αλφάβητον Αποκαλύπτεται – Μυστικός Κώδιξ της Ελληνικής Γλώσσης
  • Κωδικόν Λεξιλόγιον – Έλλην Λόγος
  • Η Λογική της Ορθογραφίας
  • Αποκωδικοποίησης  Αθλων Ηρακλέους
  • Αποκωδικοποίησης Θεογονίας Ησιόδου
  • Αποκωδικοποίησης Ύμνων Καλλιμάχου – Εις  Δίαν, Απόλλωνα,  Άρτεμιν
  • Ιητήρ Ελλην Λόγος
  • Αχαιός Έλλην Λόγος
  • Τίμαιος ο Λοκρός  - Περί δημιουργίας αρίστου κόσμου (Διδακτορική διατριβή)
  • Διός Σύλλεκτροι και Τέκνα.

  (Τό συγγραφικόν έργον επιμελήθηκε η κα Βαρβάρα Σταγιάννου η οποία συνδιδάσκει μετά του Δρος Θεολόγου Σημαιοφόρου).

 3. Από τού έτους 1996 έως 2009 εδίδαξε την θεωρίαν  και εφαρμογήν τού κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης, σε ελεύθερα, εβδομαδιαία 2ωρα μαθήματα, σε αίθουσα των Αθηνών.
 4. Επίσης, κατά το ίδιον διάστημα, εδίδαξε επί πέντε (5) έτη την κωδικήν μέθοδον στο Λαϊκόν Πανεπιστήμιον Αθηνών (Ευριπίδου 12).
 5. Εδημοσίευσε άρθρα του σε περιοδικά.
 6. Συμμετείχε ως σύνεδρος:
  • στα συνέδρια του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών
   • HERCMA 2003
   • HERCMA 2005
   • HERCMA 2007

  • στο 1ον Πανελλήνιον συνέδριον Αλεξανδρουπόλεως, "ΟΡΦΕΑΣ ΠΗΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Η ΘΡΑΚΗ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ 2008", το οποίο επραγματοποιήθη από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου σε συνεργασία μέ τό Δημοκρίτειον Πανεπιστήμιον Θράκης.

 7. Συμετείχεν ως κύριος ομιλητής
  • Σε διαλέξεις, στην έδρα του πανεπιστημίου Indianapolis στην Αθήνα
  • Στην Σχολή Ευελπίδων
  • Στο πνευματικόν κέντρον των εκδόσεων "Μαλλιάρης Παιδεία" στην Θεσσαλονίκη.
  • Έλαβε μέρος σέ πλείστες τηλεοπτικές εκπομπές, πνευματικού περιεχομένου κ.α.

 8. Επιμελήθηκε την τηλεοπτικήν παραγωγήν καί παρουσίασιν τού έργου του, σε (30 + 20 = 50) επεισόδια διαρκείας 45' λεπτών έκαστον, τα οποία διενεμήθησαν σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.
 9. Παρουσίασε τον Κώδικα της Ελληνικής Γλώσσης σε 19 εκπομπές μέσω του Διαδικτυακού τηλεοπτικού σταθμού Vmedia.
 10. Συμμετείχεν σε πλείστες (τοπικές και ομογενείας) ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές ως προσκεκλημένος, με θέμα την Ελληνική γλώσσα.
 11. Επιμελήθηκε την βιντεοσκόπησιν και ανάρτησιν στό διαδίκτυο, 62 διώρων μαθημάτων διδασκαλίας τού κώδικος, απ' αρχής, με αυξανόμενον βαθμόν δυσκολίας.
 12. Κατόπιν ενδιαφέροντος αγγλοφώνων μελετητών τού Ευαγγελίου στην Ελληνικήν, επιμελήθηκε, βιντεοσκόπησε και παρουσίασε, 120 δίωρα μαθήματα μέσω διαδικτύου.
 13. 12 Εκπομπές στό Ραδιόφωνο "ΗΧΩ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" (Μάρτιος-Αύγουστος 2013).
 14. Ραδιοφωνικές εκπομπές στον 2mm (2013-2014).