Αλφαβητικός και Συλλαβικός Κώδικας

Εις τό Λαϊκόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, επί τής οδού Ευριπίδου 12, παρεδόθησαν μαθήματα τού Κώδικος τού ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ απο τον Φεβρουάριον του 2004 εως τον Μάϊον του 2009.

Εισηγητής τού Κώδικος: Δρ Θεολόγος Αν. Σημαιοφόρος
Επιμελήτρια τού Κώδικος: καθ. Σταγιάννου Βαρβάρα

 

Επιστολή του εφόρου του Λαϊκού Πανεπιστημίου 19/6/2006

 

Επιστολή του εφόρου του Λαϊκού Πανεπιστημίου 15/7/2008

 

Επιστολή του εφόρου του Λαϊκού Πανεπιστημίου 19/1/2009