ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το επιστημονικό Έργο του Θεολόγου Σημαιοφόρου προστατεύεται απο τρία εμπορικά σήματα καταχωρημένα στο Υπουργείο Αναπτύξεως:

  1.  “ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ” (σήμα κατατεθέν Νο. 166516)
  2.  “ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΣ ΚΩΔΙΞ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ” (σήμα κατατεθέν Νο. 176543)
  3.  “ΡΑΜΑΦΑ - ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ” & "RAMAFA - ELLIN LOGOS" (σήμα κατατεθέν Νο. 207415)

Δικαστικαί αποφάσεις.

Μετά από δεκαετή δικαστικόν αγώνα ο κος Θεολόγος Σημαιοφόρος ανεδείχθη βάσει δικαστικών αποφάσεων, αποκλειστικός Δικαιούχος τού εμπορικού σήματος "ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ" (Νο. 166516),

  • Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών: αριθμ. 18006/2008 (οριστική απόφασις)
  • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών: αριθμ. 572/2011 (τελεσίδικος απόφασις)
  • Συμβουλίου τής Επικρατείας: αριθμ. 1716/2012 (αμετάκλητος απόφασις).

Οιαδήποτε χρήσις τού Σήματος "ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ" από κάθε τρίτον, είναι παράνομος.