Νέα περί του Έλληνος Λόγου

- Ο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ:
 

Ανεδείχθη νικητής Διάδικος, μετά από 13 έτη δικαστικών αγώνων, έτυχεν αναγνωρίσεως, ώς μοναδικού – στατιστικώς – επιστημονικού δημιουργήματος.

Η τελεσίδικος απόφασις του Εφετείου με Αρ. 2204/2015, είναι εις την διάθεσιν (αρχείο σε μορφή pdf) παντός ενδιαφερομένου, καλοπίστου ή κακοπίστου.

Η ενημέρωσις αυτή σκοπεί, εις την αποτροπήν, εις το μέλλον, δολίων επιθέσεων και αμφισβητήσεων περί της πατρότητος του «Κώδικος του Έλληνος Λόγου» του Θεολόγου Σημαιοφόρου.

- Οριστική απόφασις Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
  υπέρ του ενάγοντος Θεολόγου Σημαιοφόρου κατά τών εναγομένων:

α) Γεωργιάδη Σπυρίδωνος Άδωνι
β) Γεωργιάδη Λεωνίδα
γ) Ευσταθίου Άννας Τζιροπούλου
δ) των εκδόσεων Γεωργιάδη
ε) της Ελληνικής Αγωγής Ε.Π.Ε.

Για Λήψιν αρχείου pdf πατήστε εδώ

- Τελεσίδικες Δικαστικές αποφάσεις.
 

Μετά από δεκαετή δικαστικόν αγώνα ο κος Θεολόγος Σημαιοφόρος ανεδείχθη βάσει δικαστικών αποφάσεων, αποκλειστικός Δικαιούχος τού εμπορικού σήματος "ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ".

  • Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών: αριθμ. 18006/2008 (οριστική απόφασις)
  • Διοικητικού Εφετείου Αθηνών: αριθμ. 572/2011 (τελεσίδικος απόφασις)
  • Συμβουλίου τής Επικρατείας: αριθμ. 1716/2012 (αμετάκλητος απόφασις).


Οιαδήποτε χρήσις τού Σήματος "ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ" από κάθε τρίτον, είναι παράνομος.